Podmienky sezónneho prenájmu

Firma: Ján Laučík , Riečna 419/32 , 03104 Liptovský Mikuláš

IČO: 35164794

DIČ: 1033535338

Prevádzka: Smrečianska 14/1 , 03104 Liptovský Mikuláš

Dlhodobý prenájom jazdeného výstroja pozostáva z požičania už používaného výstroja na dobu jednej, alebo dvoch lyžiarskych sezón od podpisu zmluvy podľa Vášho výberu.

Pri prevzatí uhrádzate poplatok za prenájom podľa aktuálneho cenníka zverejneného na stránke www.skialp-rental.com a vratnú zálohu v hotovosti (ktorá sa za predpokladu splnenia zmluvných podmienok vracia na konci prenájmu v plnej výške) a taktiež je nutné uhradiť vratnú zálohu za servis lyží , ktorá sa vracia po doručení prenajatých lyží na ich servis. Ak sa nevyužije na servis tak je vratná na konci prenájmu v plnej výške.

Pri prenájme jazdeného výstroja na dve lyžiarske sezóny môžete meniť výstroj kedykoľvek bez obmedzenia počtu výmen počas celej doby trvania zmluvy. Pri jednosezónnej výpožičke taktiež.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

V rámci jednosezónneho – dvojsezónneho prenájmu detského výstroja ponúkame len juniorské lyže do dĺžky 150 cm vrátane a lyžiarky do veľkosti 26,5 MONDO veľkosť 41

Všetky ostatné podmienky a náležitosti patriace k zmluve o prenájme sú uvedené v jednotlivých bodoch zmluvy , s ktorými svojím podpisom bez výhrad súhlasíte.

Z uvedeného dôvodu Vám doporučujeme si v záujme obojstrannej spokojnosti zmluvu pred podpisom prečítať a prípadné otázky konzultovať.

Vzor zmluvy o jednosezónnom a dvojsezónnom prenájme nájdete pod týmto odkazom.