Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba živnostníkovi Jánovi Laučíkovi , so sídlom Riečna 419/2, 03104, Liptovský Mikuláš, IČO: 35164794, zapísanému vo verejnom registri vedenom na okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši, (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • Meno a Priezvisko
 • Adresa
 • e-Mail
 • Telefónne číslo

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vypracovania Zmluvy o jednosezónnom alebo dvojsezónnom prenájme lyžiarskeho výstroja . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu dvoch (2) rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to výhradne iba elektronicky odoslaním emailu na adresu office@skialp-rental.com.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od Správcu informáciu, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané,
 • vyžiadať od Správcu vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať od Správcu výpis osobných údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Správcu vymazanie osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Liptovskom Mikuláši 1. Januára 2024